Tanker til  2.Tess. 2,2 Tænk over dette!
Matt 24,35-36 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.  Her forudsiger Jesus, at himmel og jord skal forgå!
Men han siger også, på en meget klar og tydelig måde, at de personer der oprigtig og under Helligåndens ledelse, grundigt studerere Guds ord, ved at sammenligne de skriftsteder med hinanden der taler om det samme, nogen tid før det sker vil kende årstallet.  >>>
Apg 1,7 Han svarede: "Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt.  Her gentager Jesus, at vi ikke skal bruge tid på, at forsøge, at på, at finde ud af, det nøjagtige tidspunkt for Jesu synlige komme.   >>>