mp3 Lyd: 101-110 mp3 Lyd: 111-120 mp3 Lyd: 121-130 mp3 Lyd: 131-140 mp3 Lyd: 141-150 mp3 Lyd: 151-160 mp3 Lyd: 161-170 mp3 Lyd: 171-180 mp3 Lyd: 181-190 mp3 Lyd: 191-200 mp3 Lyd: 201-210 ingen ingen
                         
Nr.
Link
Beskrivelse
Tid
MB
101
Link

Herren har også en opgave til dig!
1 Kor 1, 1-2  Fra Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Sosthenes. Til Guds menighed i Korinth, dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på ethvert sted, deres og vores.

  25
102
Link
Hold dig fra dem, der I deres liv viser, at de IKKE ønsker at følge Jesus!
2 Kor 6, 14 Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?
2 Kor 6, 17-18  Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer,  og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.«
  26
103
Link
Beder vi således, som Jesus har lært os, eller er vor bøn en gru for Herren?
Lukas 11, 1 Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: »Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det.
  25
104
Link
Følger du den anvisning Jesus har givet, når du beder?
Matt 6, 5-6  Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
  25
105
billede
Mange kristne vil tage dyrets mærke, uden at kende konsekvenserne!
Matt 25, 8 Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.
  20
106
billede
Biblen og Biblen alene, er grundlaget for den sande tro!
 2 Tim 3, 16-17  Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,  så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.
  25
107
Link
Lignelsen om de ti brudepiger!
Matt 25, 1-2  Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. v3 De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.
  17
108
Link
De fem engles budskaber i Åbenbaringens bog!
Mange har hørt om og kender de tre engles budskab i Åb kap 14, men kun nogle få ved og har hørt om de to andre engles budskab, som er lige så aktuel og alvorlig som de tre engles budskab i kap 14.
  20
109
Link
Jesus omtaler døden, som en søvn!
Joh 11, 12-14  Disciplene sagde til ham: »Herre, hvis han sover, kommer han sig.« Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Da sagde Jesus ligeud til dem: »Lazarus er død.
  25
110
Link
Mange der kalder sig kristne vil tage dyrets mærke!
Åb 13, 16-17  Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,  så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.
  25

Forrige side tomNæste side