mp3 Lyd: 101-110 mp3 Lyd: 111-120 mp3 Lyd: 121-130 mp3 Lyd: 131-140 mp3 Lyd: 141-150 mp3 Lyd: 151-160 mp3 Lyd: 161-170 mp3 Lyd: 171-180 mp3 Lyd: 181-190 mp3 Lyd: 191-200 mp3 Lyd: 201-210 ingen ingen
                         
Nr.
Link
Beskrivelse
Tid
MB
121
Link

Åbenbaringens bog kap. 2.
Åb 2, 1  Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de syv guldlysestager:

  27
122
Link
Om Åbenbaringens bog.
Hør denne indledning til Åbenbaringens bog! Mange mener, at Åbenbaringens bog kun kan fortolkes ud fra forskellige historiske begivenheder, som er sket for mange år siden. Vi på Bibel-skolen har en anden opfattelse!
Dan 2, 27-28  Daniel svarede kongen: »Den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmagere eller himmelgranskere fortælle kongen. Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende.
  25
123
Link
Vi skal huske OGSÅ at få den nødvendige åndelige føde!
Matt 4, 4  Men han svarede: »
Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
  24
124
Link
Byg på Klippen !
Lukas 6, 47-49  Enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem — hvem han ligner, vil jeg vise jer:  Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor.«
  25
125
Link
Vælg Guds rige!
Joh 15, 19 Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.
Ordsp 2, 6-7  For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed; han har forråd af fornuft til de retskafne, han er skjold for dem, der vandrer retsindigt;
  25
126
Link
Du kan IKKE følge både verden og Jesus!
Matt 6, 24  Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Jakob 4,  4  I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.
  26
127
Link
Universets og jordens skabelse!
Sl 148, 3-6  Lovpris ham, sol og måne, lovpris ham, alle lysende stjerner!
Lovpris ham, himlenes himmel og I vande oppe over himlen!
De skal lovprise Herrens navn, for på hans befaling blev de skabt.
For evigt og altid bestemte han deres plads og satte en grænse, de ikke måtte overskride.
  16
128
Link
Brug den tid, de muligheder og de evner Gud har givet dig, til Guds ære!
Matt 25, 24-25  Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er.
  20
129
Link
ALLE,  hele jordens befolkning skal frem for Gud I den undersøgende dom!
2 Kor 5, 10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.
Præd 12, 14 For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.
  25
130
Link
Profetier om Jesus og deres opfyldelse!
Luk 2, 10-11  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.
  20

Forrige Side tomNæste side