mp3 Lyd: 101-110 mp3 Lyd: 111-120 mp3 Lyd: 121-130 mp3 Lyd: 131-140 mp3 Lyd: 141-150 mp3 Lyd: 151-160 mp3 Lyd: 161-170 mp3 Lyd: 171-180 mp3 Lyd: 181-190 mp3 Lyd: 191-200 mp3 Lyd: 201-210 ingen ingen
                         
Nr.
Link
Beskrivelse
Tid
MB
131
Link

Israelitterne, Jesus, appostnene og Paulus holdt Guds hviledag, hvad med dig?
2 Mos 20, 9-10  I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.

  25
132
Link
Fortæld andre, hvad Jesus betyder for dig!
Matt 10, 32-33  Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.
  20
133
Link
Vidnesbyrd  I
Ef 6, 14-17  Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje,  og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.
  15
134
Link
Vidnesbyrd   II
Ef 6, 18-20  Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige  — også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.
  13
135
Link
Vidnesbyrd   III - En TAK til Herren!
Sl 57, 2-4  Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig, for hos dig søger jeg tilflugt; i dine vingers skygge søger jeg tilflugt, til ulykken er drevet over. Jeg råber til Gud den Højeste, til Gud, der fører min sag igennem. Han sender mig hjælp fra himlen, gør den, der jager mig, til spot. Sela Gud sender sin godhed og troskab.
  17
136
Link
Tanker til overvejelse! I.
Sl 56, 11-12  Ved Guds hjælp lovpriser jeg hans ord; når Herren hjælper, lovpriser jeg hans ord. Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig?
  25
137
Link
Tanker til overvejelse! II.
Sl 18, 31-33  Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Hvem er Gud om ikke Herren? Hvem er klippe om ikke vor Gud? Gud er den, der væbner mig med styrke og gør min vej fuldkommen.
  25
138
Link
Tanker til overvejelse! III.
2 Sam 22, 31- 33  Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Hvem er Gud, om ikke Herren? Hvem er klippe, hvis ikke vor Gud? Gud er den, der væbner mig med styrke og gør min vej fuldkommen.
  20
139
Link
I verden, men ikke af verden! 
Joh 15, 18-19  Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.
  15
140
Link
Lovløshedens hemmelighed er lovløshedens menneskes snedige plan for at bedrage alle de kristne!
2 Thess 2, 3-6  Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde.
  30

Forrige Side tomNæste side