mp3 Lyd: 101-110 mp3 Lyd: 111-120 mp3 Lyd: 121-130 mp3 Lyd: 131-140 mp3 Lyd: 141-150 mp3 Lyd: 151-160 mp3 Lyd: 161-170 mp3 Lyd: 171-180 mp3 Lyd: 181-190 mp3 Lyd: 191-200 mp3 Lyd: 201-210 ingen ingen
                         
Nr.
Link
Beskrivelse
Tid
MB
201
Link

Det ny babylon.
Måske synes du at jeg snart har lavet så mange studier, både i tekst, mp3 og i form af film, at dette emne må være uddapateret, men kære ven, emnet DET NY BABYLON er det emne der er altafgørende for din frelse, derfor kommer jeg igen og igen tilbage til dette emne. Det ny babylon KAN IKKE frelse dig eller nogen anden, men mange, mange millioner af kristne i de forskellige kristne trossamfund TROR, at de ting det ny babylon siger og gør er sandhed og at det er frelsens vej. Millioner af dem der kalder sig oprigtige og omvendte kristne er blevet bedraget og ledt på vildspor

  15
202
Link
Registreringen.
Dette er også et emne jeg gang på gang har talt om, men jeg bliver alligevel aldrig færdig med det, fordi jeg næsten daglig møder eller hører om personer som ikke tror, at der kommer en registrering, der betyder at de vælger verden – det ny babylon, frem for Jesus, Guds Søn og Guds rige. Det vil komme på en så snedig måde, at kun nogle få vil være i stand til at kunne gennemskue det
  14
203
203
Mit liv 1.
Denne og de tre efterfølgende, mp3 taler – studier, er flere år gamle, men da de indeholder nogle meget væsentlige ting har jeg nu uploaded dem således at du også kan høre dem. Vi er på vej ind i det lovløse samfund, hvor det ofte er umoralen, det uærlige og det der er imod Guds riges principper der sejre. Som kristne har vi en fri vilje, medens de der vælger verden er slaver og ikke selv kan bestemme, hvordan de vil leve deres liv
  14
204
Link
Mit liv 2.
Vi er først rigtige kristne når vi står urokkelig fast på de principper der er omtalt i Biblen, selv om det nogle gange giver os nogle ubehagelige konsekvenser. Men de fleste gange må vi erkende at Herren ALTID er med og hjælper de trofaste og oprigtige. Mirakler er ikke blot noget vi kan læse om i Biblen, nej, det er noget vi kan opleve, hver eneste dag
  12
205
Link
Mit liv 3.
Esther og jeg har i de mange år vi har arbejdet med Bibel-Skolen set hvordan Herren den ene gang efter den anden har gjort helt utænkelige ting, ting som vi troede kun kunne ske i fantasiens verden. Det antal af besøgende der har været og stadig er på Bibel-Skolen overstiger selv de mest optimistiske forestillinger. Antallet af e-mails er også langt større end vi havde fantasi til at forestille os. Jo, Herren er fantastisk!
  16
206
Link
Hvordan lever du dit liv?
Er dit liv et godt eksempel for dine børn og andre at se og følge? Vi bliver alle hver eneste dag udsat for prøvelser og vanskeligheder der kræver at vi bekender kulør, at vi viser hvilken side vi står på. Da der på Daniels tid blev udsted en lov om at tilbede kongen, fortsatte Daniel, med at tilbede Skaberen, himlens Gud, således som han altid havde gjort. Ikke i det skjulte, men på en måde så alle kunne se hvilken side han havde valgt. Daniels tre venner bekendte også kulør da de blev befalet at tilbede den store statue. Om kort tid er det din tur, vil du lade dig registrere eller vælger du at vise, at du tilhører Herren?
  14
207
     
208
     
209
     
210
     

Forrige Side tomNæste side