LIDT OM
bibel-skolen og os selv. 
Vor tro er bygget på Bibelen og vi tror på Jesus Kristus! 

Min kone Esther og jeg, Hans Lauridsen bor i Ribe. Vi er begge omkring de 60 år. Vi blev gift for næsten 40 år siden. Vort ægteskab har været og er stadig VIRKELIG GODT! Vi, Esther og jeg mener, at det er fordi vi lige siden vi mødtes har bedt Jesus om at være med i vort ægteskab, vort arbejde, ja kort sagt i alt, i hele vort liv.

En MEGET STOR DEL af vor tid, - fritid - er gået med at studere Guds ord. Det vil sige, at sammenligne ALLE de skriftsteder der taler om det samme med hinanden.

Vi har boet i flere forskellige lande. Australien, (New South Wales og West Australien), Afrika (Zambawe), USA, (Vinsconsinson og Texas), er nogle af de steder vi har boet i længere tid. Derudover har vi besøgt ca. en snes forskellige lande.

Danmark (Sjælland, Fyn og Jylland) er det sted vi har boet i længst tid.


DEN KRISTNE PC-KLUB

I 1988 begyndte vi, at købe engelske Bibler og forskellige religiøse programmer hjem fra USA. Det var i stor udstrækning på 5.25" disketter. 3 1/2" 720 kb var endnu ikke rigtig kommet frem. Men udviklingen er gået utrolig hurtig. Først kom 1.44 mb disketterne, derefter CD diskene, hvor der kunne være flere hundrede, ja i nogle tilfælde endog flere tusinde programmer på hver CD. Det var helt fantastisk.

I dag har internettet overtaget disketterne og CD-rommenes plads, og det har vi det helt fint med.

I 1990 fik vi, af Det Danske Bibelselskab lov til, at lægge den danske 1907 udgave af Det Ny Testamente ind på diskette. Selv om vi benyttede os af de elektroniske hjælpemidler der var tilgængelig den gang, det var jo i skannerens barndom, så tog det alligevel næsten et år, før vi sammen med et meget simpelt søgeprogram kunne bruge Det Ny Testamente på vor computer. Der er mange, som har været og stadig er, meget glade for Det Ny Testamente, men mange savnede Det Gamle Testamente, derfor fik vi ca. et år senere Det Danske Bibelselskabs tilladelse til også at lægge 1931 oversættelsen af Det Gamle Testamente ind på disketter.

Selv om disse Bibeltekster var fyldt med mange skønhedsfejl har disse første to udgaver af danske bibeltekster til brug sammen med en computer, hjulpet et meget stort antal af præster og lægfolk i deres daglige studie af Guds ord.

Både den danske udgave af Det Ny Testamente og Det Gamle Testamente har siden været genstand for piratkopiering og er i dag ligesom mange andre Bibler, religiøse spil og religiøse illustrationer, frit tilgængelige på internettet. Vi sælger derfor ikke disse ting mere, men hvis du af en eller anden årsag ikke kan få fat på det du ønsker, så lad os høre om dine ønsker, måske kan vi hjælpe dig.
 


For nogle er det af større betydning, hvilket trossamfund man tilhørere, end hvad man tror på.

Nogle er så autoritetstro mod det trossamfund de tilhørere, at de ikke SELV,  tør undersøger om det de tror på, er i overensstemmelse med Guds Ord.

Nogle har så stor respekt for titler, præster, menigheds-ledere og andre, at de ikke tør tvivle på, om det der bliver sagt er rigtig.
Kun nogle meget få følger det eksempel jøderne i Berøa gav. (Apg 17,11)

For Esther og jeg er det IKKE et trossamfunds navn eller de ledende personers titel der er afgørende for hvad vi tror på, men hvad Bibelen siger.

Vor tro er bygget på Bibelen og vi tror på Jesus Kristus!

Vi er kaldet, IKKE af et trossamfund, en organation eller en gruppe, men af Gud! (Gal 1,1 og 12)

Jeg vil MEGET KRAFTIGT opfordre dig til, at lade indholdet af bibel-skolens hjemmesider være afgørende for om det vi, under Helligåndens ledelse skriver om, er i overensstemmelse med Guds Ord, - Bibelen!
Jeg beder dig, lad det være Bibelen, og ikke et trossamfunds lære, der er det afgørende.
Hvis du under dit studie af bibel-skolens hjemmesider finder noget der ikke er i overensstemmelse med Bibelen, så er det Bibelen og IKKE det vi har skrevet, du skal tro på. Jeg tror ikke at du finder noget, men skulle det ske vil vi MEGET GERNE høre om det.

Selvunderholdene evangalist

Esther og Hans Lauridsen


Hej!
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynd hans frelse dag efter dag!
Fortæl om hans herlighed blandt folkene,
om hans undere blandt alle folkeslag!
For Herren er stor og højt lovprist,
han er frygtindgydende for alle guder.
For alle folkenes guder er intet værd,
men Herren skabte himlen.
Højhed og pragt er foran ham,
styrke og herlighed i hans helligdom.

Sl 96, 2-6

Med denne lille hilsen vil vi gerne orientere de mange, mange tusinde der besøger Bibel-skolens hjemmesider, om den seneste udvikling!
Esther og jeg er MEGET  overvældet over, at Bibel-skolens hjemmesider bliver besøgt af så mange, men vi ved af erfaring, at Herren kan gøre helt fantastiske ting!
På grund af polio sidder Esther i kørestol og kan ikke gå, men hun kan bruge sine hænder og de evner Gud har givet hende, det er således hende der har programeret alle de kristne programmer vi har på Bibel-skolen!
Vi priser og takker Herren for at han har givet hende disse evner!

Syng en ny sang for Herren,
hans pris fra jordens ende,
I, der færdes på havet med hvad det rummer,
I, der bor på de fjerne øer!
Ørkenen og dens byer skal løfte røsten,
lejrene, hvor Kedar bor;
Selas beboere skal juble,
fra bjergenes toppe skal de råbe.
De skal give Herren ære
og forkynde hans pris for de fjerne øer.
Es 42,10-12

Pris Herren med citer,
spil for ham på tistrenget harpe.
Syng en ny sang for ham,
spil dejligt til jubelråb.

Sl 33,2-3

Esther og jeg har kun vor pension, så med de ekstra udgifter der er ved Esthers sygdom, Bibel-skolen, internet, computere med mere, har vi hårdt brug for hver en krone. Du er stadig meget velkommen til at downloade alle de programmer, studier og andet fra Bibel-skolen, som du har lyst til, men hvis du har mulighed for det og ønsker at støtte os kan du bruge DONER som du finder øverst under blandet. Tak for din støtte.

Med mange hilsner og ønsket om Guds rige velsignelser for dig og din familie!

Esther og Hans