I hele Bibelen er der omtalt ca 100 mirakler eller Guds underværker. Disse er fordelt med ca 50 i det gamle og ca 50 i det ny testamente.
I denne test din Bibelviden får du 24 spørgsmål om disse mirakler.

Hvor finder vi denne mirakel?


Så gik Moses og Aron til Farao og gjorde, sådan som Herren havde befalet; Aron kastede sin stav foran Farao og hans hoffolk, og den blev til en slange. Men Farao tilkaldte vismændene og troldmændene, og Egyptens mirakelmagere gjorde det samme med deres hemmelige kunster; de kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger. Men Arons stav slugte deres stave.

 1 Mos  2 Mos  3 Mos