Den Bibelske dåb!

Dåben er beviset for, at du mener det alvorligt med din tro på Jesus!
Biblens lære om dåben er en af kristendommens søjler.
Her nævnes en af betingelserne for dåb hvilken?
Apg 2,40-41 Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: "Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!"  De, som _____, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.

 tog imod hans ord             hørte på Peter               kom fra Judæa