Hvor finder vi denne profeti om Jesus?
Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. 
 Hoseas  Mikas  Zakarias

 

Det rigtige svar var: Mikas

 >>>>>