Test din Bibelviden om den sidste tid.

Hvad skal vi bygge vor tro på.

 ##  Vor egen opfattelse af hvad der er rigtig.

 ##  Det præsten siger er rigtig.

 ##  Det som flertallet mener er rigtig.

 ##  Bibelen og kun Bibelens ord.

 ##  En kombination af kirke og verdenshistorie og Bibelens ord.