Introduktions film Film: 101-110 Film nr: 111 - 120 Film nr: 121 - 130 Film nr: 131 - 140 Film nr: 141 - 160 Film nr: 161 - 170 Film nr: 171 - 180 Film nr: 181 - 190 Film nr: 191 - 200 Film nr: 201 - 210 Film nr: 211 - 220
Film nr: 221 - 230 Film: 231 - 240 Film nr: 241 - 250 Film menu 15 Film menu 16 Film menu 17 Film menu 18 Film menu 19 Film menu 20 Film menu 21 Film menu 22 Film menu 23  

Nr.
Link
Beskrivelse
Tid
MB
101
De tre engles budskab!

De tre engles budskab! 1 af 5
Dette er det sidste budskab der bliver givet til denne jords befolkning. Her gives den sidste mulighed for frelse og den sidste advarsel om, de konsekvenser der er ved at vælge verden frem for Jesus.

9,37 7
102
Den første engels budskab!
De tre engles budskab! 2 af 5
Den første engels budskab! Under denne engel forkyndes det evige – det sande evangelium for sidste gang for denne jords befolkning. Men denne forkyndelse vil kun ske i nogle få år og vil snart være slut.
7,36
7
103
Billede
De tre engles budskab! 3 af 5  
Dommens time! Alle, uanset hvem vi er skal frem for Guds domstol, hvor vi skal stå til regnskab for det liv vi har levet. For den måde vi har brugt de evner Gud har givet os på.
6,06 5
104
Billede
De tre engles budskab! 4 af 5
Den undersøgende dom! Det er ikke Jesus der skal have sin sag afgjort, men dig. Jesus hjælper dig i dag, men i dommen er du alene. I dommen er det forsendt at søge Jesus. Søg Jesus nu i dag.
8,12 7
105
Billede
De tre engles budskab! 5 af 5
Den anden engels budskab! Er budskabet om, at der er falske profeter, en falsk ubibelsk lære i alle de kristne trossamfund, også i dit. Men ved Guds hjælp behøver du ikke at være en del af denne ubibelske lære – undersøg i dag din tro.
5,10 5
106
Billede
Dommens dag! 1 af 6
Det der vil – skal ske! De ting der vil – skal ske er så frygtelige – så rystende, at mange vil dåne – besvime af rædsel når de oplever disse ting ske men Biblen – Jesus har forudsagt det. Er du rede?
7,58 6
107
Billede
Dommens dag! 2 af 6
En katastrofe af en uhørt størrelse! Selv meget store jordskælv, store vulkanudbrud eller kæmpemæssige oversvømmelser er for ingenting at regne imod den katastrofe der vil ske når en stor Asteroide rammer jorden.
10,51 7
108
Billede
Dommens dag! 3 af 6
Meteor og Asteroider er tæt på jorden! Det er sket før, at en asteroide har ramt jorden og det vil ske igen. Når det sker, vil alt liv op jorden blive udslettet. Alt menneske værk brænde op – ligesom det står skrevet i Guds ord.
8,57 6
109
Billede
Dommens dag! 4 af 6
Kan det være rigtigt? Ja, det er rigtig! Biblen siger det! Jesus har sagt det. Men alligevel er der kun nogle meget få som tror på det. Det vil komme uventet for de fleste og mange vil besvime af rædsel for det der vil ske.
7,34 5
110
Billede
Dommens dag! 5 af 6
Mange vil besvime af rædsel! Den eneste måde du kan undgå at besvime er ved, at du nu ud fra Biblen undersøger din tro. Mange vil tilbyde en betingelsesløs frelse. Men du skal opfylde frelses betingelserne for at blive frelst.
7,43 6

Forrige side Næste side