Introduktions film Film nr: 101 - 110 Film nr: 111 - 120 Film nr: 121 - 130 Film nr: 131 - 140 Film nr: 141 - 160 Film nr: 161 - 170 Film nr: 171 - 180 Film: 181-190 Film nr: 191 - 200 Film nr: 201 - 210 Film nr: 211 - 220
Film nr: 221 - 230 Film: 231 - 240 Film nr: 241 - 250 Film menu 15 Film menu 16 Film menu 17 Film menu 18 Film menu 19 Film menu 20 Film menu 21 Film menu 22 Film menu 23  

Nr.
Link
Beskrivelse
Tid
MB
181
Link

Lær mig at bede! 4 af 6
Kan jeg bede for alle, eller er der nogen jeg ikke må bede for? 
En bøn om en bedrer forståelse af Guds ord kan bedes for alle, 
hvorimod Biblen giver nogle meget bestemte regler for, hvem jeg kan bede for, når der er tale om helbredelse eller timelige ting.

8,53 5
182
Link
Lær mig at bede! 5 af 6
Hvad er bøn? Kan vi bede forkert? Er der betingelser, som jeg skal opfylde for at Gud kan besvarer min bøn?
6,28 4
183
Link
Lær mig at bede! 6 af 6
Når vi taler om bøn er det af stor vigtighed, at vi husker på at Satan også kan besvare vor bønner, hvis ikke vi opfylder de betingelser, der er for at Gud kan besvarer vor bøn, så står Satan klar til at gøre det.
7,28 4
184
Link
Nogle vil komme som får, men er ulve.
Mange kristne trossamfund har nadver, det vil sige brødet og vinen, men ikke fodtvætning, hvordan de kan have det er helt uforstålig for Jesu ord om hvor vigtig det er at man først har fodtvætning burde medfører, at ingen nogensinde kunne tænke sig at have nadver uden fodtvætning.
   
185
Link
Du kan også blive født påny!
Der er mange, som har ønsket at kunne leve deres liv om. Der er mange der har ønsket, at kunne begynde forfra. Det er netop dette tilbud at Jesus giver enhver af os, der af hele hjertet ønsker det. Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny.
   
186
Link
Den kristne nadver.
Omvend dig og bliv født på ny! Det er Jesu ord til enhver! Dåben og nadveren med fodtvætning er de alt afgørende ting for at du kan begynde et nyt liv med Jesus! Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret.
   
187
Link
Der står skrevet.
Det ny Babylon har sine arme ude overalt I verden, her I Europa er der mange eksempler op at mange store organationer er med I det netværk, som det ny Babylon har spændt ud over alt. EU er blot et af de mange, der samarbejder med Det Ny Babylon om at lede befolkningen bort fra Jesus og Biblen!
   
188
Link
Det Ny Babylon og den katolske kirke!
Den katolske kirke er en af Det Ny Babylons bedste og stærkeste arme, fordi den katolske kirke ligesom det ny babylon har sit netværk overalt på jorden. Den katolske kirke er den største og stærkeste religiøse magt her på jorden, hverken muslimer, hinduer eller andre trossamfund eller religiøse sammenslutninger har en sådan størrelse eller magt.
   
189
Link
Jomfru Marias stjerner.
Der er ikke ret mange, her I Danmark som er klar over at en krans med 12 stjerner er et helligt og meget brugt katolsk symbol. Mange bilister og bygninger hylder på denne måde den katolske kirke, de fleste gør det uden at tænke over det eller at tillægge det nogen betydning, men de samme personer kunne aldrig drømme om at kørere rundt med et muslimsk symbol.
   
190
Link
De fire EU forbehold.
Der er mange, som er meget imod at blive orvåget, derfor sker den mest omfattende orvågning også hemmeligt og uden du har kendskab til det. Alle dine telefonsamtaler bliver aflytted, alle dine E-mails både dem du modtager og dem du sender, bliver læst, alt sammen uden du selv er klar over det.
   

Forrige Side Næste side