Introduktions film Film nr: 101 - 110 Film nr: 111 - 120 Film nr: 121 - 130 Film nr: 131 - 140 Film nr: 141 - 160 Film nr: 161 - 170 Film nr: 171 - 180 Film nr: 181 - 190 Film nr: 191 - 200 Film nr: 201 - 210 Film: 211-220
Film nr: 221 - 230 Film: 231 - 240 Film nr: 241 - 250 Film menu 15 Film menu 16 Film menu 17 Film menu 18 Film menu 19 Film menu 20 Film menu 21 Film menu 22 Film menu 23  

Nr.
Link
Beskrivelse
Tid
MB
211
211
Åndelige og jordiske mennesker
Hvad er forskellen? Hvem er et åndeligt menneske og hvem er et jordisk menneske? Hvilken gruppe tilhører du? Er det muligt for et jordisk menneske at blive frelst? Kan et åndeligt menneske gå fortabt?
6,59 5
212
212
Hvad er din åndelige alder?
Der kan godt være meget stor forskel på et menneskes fysiske alder og det samme menneskes åndelige alder. Mange kristne er måske højt oppe I årene, og har tilhørt menigheden I hele deres liv, men de er stadig kun små hjælpeløse børn når det gælder deres åndelige alder
9,49 8
213
Link
Et hemmeligt møde I Sweits
For nogen tid siden blev der holdt et top hemmeligt møde I Geneve I Sweits om de kristnes forhold I EU. Her blev det besluttet, at give de kristne, som vil følge Det Ny Babylons linie flere indrømmelser og bedre forhold
8,19 6
214
237
Sådan kan du studere en profeti!
Der er mange måder at studere Biblen på, men profetier er ikke som de fleste andre emner, derfor kan du få stor glæde af at se denne film
9,19 5
215
Link
Loven om søndagshelligholdelse!
Alt er rede, alle profetier er opfyldt, Det Ny Babylon har loven klar, der mangler kun en eneste ting, at Herren giver sin tilladelse til at denne lov kan træde I kraft. Biblen er helt klar på dette punkt, Herren vil ligesom ved Job, give djævlen og Det Ny Babylon denne tilladelse, på visse betingelser!
8,44 5
216
216
Dyrets mærke – registrering.
Millioner vil tage mærket – ønske registreringen, ALLE har haft mindst en mulighed for at få kendskab til de konsekvenser der er ved at tage mærket – blive registeret, men de fleste tænker ikke på konsekvenserne.
9,18 5
217
217
Følg Jesus
Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn.
4,10 3
218
Link
Millioner har valgt at tilbede på solgudens dag!
Søndag er den hedenske solguds helligdag. Mange tror at det er en kristen helligdag, men kensgerningerne er at det er en falsk lære. Ingen steder I Biblen er hverken søndag eller den første dag I ugen omtalt som en helligdag
6,21 5
219
Link
Kalenderen er ændret
Det er nu mange år siden djævlen og Det Ny Babylon tog det første skridt, mod en ugyldiggørrelse af Biblen og Guds helligdag og indførelse af en hedensk helligdag, søndagen
5,30 4
220
233
Hvilken dag er den første dag I ugen?
Hvilken dag siger Biblen er den første dag I ugen? Hvilken dag opstod Jesus, den første dag I ugen. Tag nu din kalender og se hvilken dag der er den første dag I ugen. SE at denne dag er blevet ændret. Tag så din Bibel og se hvad Jesus og den siger om dette!
8,47 5

Forrige Side Næste side