Introduktions film Film nr: 101 - 110 Film nr: 111 - 120 Film nr: 121 - 130 Film nr: 131 - 140 Film nr: 141 - 160 Film nr: 161 - 170 Film nr: 171 - 180 Film nr: 181 - 190 Film nr: 191 - 200 Film nr: 201 - 210 Film nr: 211 - 220
Film nr: 221 - 230 Film: 231 - 240 Film nr: 241 - 250 Film menu 15 Film menu 16 Film menu 17 Film menu 18 Film menu 19 Menu 20 Film menu 21 Film menu 22 Film menu 23  

Nr.
Link
Beskrivelse
Tid
MB
301
301

Millioner sulter i dag!
Hver dag dør 100 af sult og tørst, i Afrika, Indien og andre steder, men om kort tid vil det også ske her i Danmark. Besøg www.klimaet.com og se filmen sandheden om klimaet, og se hvordan du og din familie kan overleve.

   
302
302
Tørke og sult i Danmark.
Afgrøderne vil visne og dør fordi det ikke regner træerne vil visne, vandløbene vil udtørre ligesom det er sket andre steder. Besøg www.klimaet.com og se hvordan du og din familie kan overleve.
   
303
303
Klimaforskerne er meget uenige!
Se filmen – Sandheden om klimaet – denne film vil chokere dig. Hvordan vil det blive her i Danmark når himlen lukkes så det ikke regner ligesom på Elias tid.
   
304
304
Det står skrevet.
Hold dig til Guds ord og følg de anvisninger Jesus giver. Flertallet af kristne tror mere på det trossamfund de tilhører og deres præst, end på biblen og Jesu ord. Undersøg din tro, ud fra biblen, medens du endnu kan. Om kort tid vil det ikke være muligt at vende om, det var forsendt at de 5 brudepiger begyndte at undersøge deres tro Matt 25,1-12 Jesus kendte dem ikke, hvad med dig?
   
305
305
Guds lov!
Hvor mange kristne følger de anvisninger og regler der er omtalt i Guds lov? Flertallet tror ikke på Guds lov, de mener at den ikke gælder for dem. Men de glemmer, at uden Guds lov er der ingen synd, og det er netop det at Djævlen ønsker at vi skal tro.
   
306
306
Lucifer – Djævlen.
Rigtig mange kristne tror ikke, at Djævlen eksisterer. Men se denne film og undersøg det ud fra din bibel. Sammenlign skriftsted med skriftsted. Lad det være Guds ord der oplyser din sjæl. Følg Jesus! Djævlen er rasende, han ved at der kun er kort tid, at Jesu kommer igen for at hente dem der i deres liv viser, at de tror på ham.
   
307
307
Skabelse eller en udvikling.
Tror du på den skabelsesberetning om en skabelse på syv almindelig dage og at mennesket blev skabt af Gud i hans billede? De fleste kristne tror ikke på dette. Denne film her vil give dig noget at tænke på! Tør du se den?
   
308
308
Esajas 24,5.
Guds lov er stadig gyldig! Jesus sagde, at Guds lov ville bestå! Men Djævlen har gennem Det Ny Babylon, ændret Guds lov. Hverken præst eller politiker er klar over dette, selv om det netop er det der er årsag til de problemer der er i verden i dag.
   
309
309
Nogle vil brænde biblen!
Mange ønsker ikke at følge det Jesus har sagt eller det der står i biblen. Derfor er der i dag mange tusinde som uden at de ved det tilbeder Djævlen, enten ved at bruge EU symbolet eller ved at hellige solgudens dag. Selv om de fleste er imod overvågning, accepterer de det alligevel, når det er en fordel for dem.
   
310
310
De der ikke tror på biblen.
Biblen er en meget speciel bog, men det er flertallet af kristne ikke klar over, selv om astronomerne for mange år siden har bekræftet biblens ord om stjernerne. På Noahs tid tilintetgjorde Herren jorden – det vil han gøre igen, ikke med vand, men med tørke.
   

Forrige Side Næste side