Introduktions film Film nr: 101 - 110 Film nr: 111 - 120 Film nr: 121 - 130 Film nr: 131 - 140 Film nr: 141 - 160 Film nr: 161 - 170 Film nr: 171 - 180 Film nr: 181 - 190 Film nr: 191 - 200 Film nr: 201 - 210 Film nr: 211 - 220
Film nr: 221 - 230 Film: 231 - 240 Film nr: 241 - 250 Film menu 15 Film menu 16 Film menu 17 Film menu 18 Film menu 19 Film menu 20 21 Film menu 22 Film menu 23  

Nr. Link Tekst
369

http://bibel-skolen.org/1060-htmfiler/dast-111/dast-nr1.htm

Alle vil gerne vide, hvordan det går dem i fremtiden. Hvordan går det med min økonomi, arbejde, familie og mange, mange andre ting, men spørgsmålet om hvordan det går med de uroligheder der er forskellige steder i verden, de krige, de mange flygtninge, klimaet og mange andre ting, er nok det der hos de fleste er det mest afgørende. Måske har du set i dit horoskop, eller måske har du været hos en spåkone, eller måske har du købt eller lånt bøger på biblioteket om fremtiden. Jeg har prøvet alle disse ting uden at få noget positivt ud af det. Jeg havde et meget stort ønske om at kende min og jordens fremtid og besøgte derfor mange som sagde at de kunne fortælle mig det. Jeg prøvede også forskellige religioner, men jeg fandt ikke  svar på det jeg søgte efter.
370 http://bibel-skolen.org/1060-htmfiler/dast2-3/to-tredast.htm Den lov kejser Konstantin vedtog i 321 var IKKE den lov om søndagshelligholdelse, der er omtalt i Dan 7,25. Den lov kejser Justinian vedtog i 538 var heller ikke den lov om søndagshelligholdelse der er tale om i Dan 7,25. Begge disse love medførte ganske vist, at store dele af verdens befolkning begyndte, at helligholde søndag, men de var begge et bedrag, som djævlen gennem det ny babylon fik gennemført.
Phocas tog i 602 magten over det romerske rige og i 606 indsatte han sig selv, som den øverste myndighed i det romerske rige.
371 http://bibel-skolen.org/1060-htmfiler/dast-444/dast-fire.htm Det er ikke blot i det ny testamente vi kan finde et utal af vers der taler om den undersøgende dom, men også i det gamle testamente er der utallige af disse vers der på en meget klar og tydelig måde fortæller os, at vi IKKE bliver frelst af nåde, hvis ikke vi består i dommen.
Men ud over det: Min søn, lad dig advare! Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af. Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt. Prædikeren 12,12-14
372 http://bibel-skolen.org/1060-htmfiler/efester-djevlen/djevel-efes.htm

KAMPEN  IMOD  DJÆVLEN!
Kun nogle få er helt klar over hvor snedig og lumsk djævlen er. Selv blandt de kristne er der mange millioner der hver dag leger med djævlens kræfter. Det er ikke en udskylning, at de ikke ved hvilke kræfter det er de har med at gøre. Enhver der tager sin bibel og ud fra den undersøger, hvilke kræfter det er de bruger i deres daglige liv, ville blegne og ryste af rædsel, men djævlen har gennem utallige kristne trossamfund fortalt befolkningen, at der ikke er nogen fare ved at bruge de forskellige ting. Her vil jeg blot nævne nogle få af de ting der bruges og som styres af djævlen og hans medhjælpere.

373 http://bibel-skolen.org/1060-htmfiler/beg-densidstetid/begven-densidstetid.htm Der er tre altafgørende ting, som vi alle skal berede os for. (luk 21,36) men desværre er det som om der ikke er nogen af de kristne trossamfund og dermed heller ikke nogen af de kristne menigheder, der taler om disse tre ting.
Nogle mener ikke at det er emner der er nødvendige at undersøge, andre mener ikke at det er emner der har frelses betydning, andre mener at det ikke er noget vi skal bruge tid på at undersøge, for vi tror jo på Jesus og vi er overbeviste om at han vil klare det for os, der er også dem der opgiver på forhånd, da de mener at det er emner vi ikke kan forstå, -  og det kan de have ret i.
311 http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-311.wmv

I apg kap 16 kan vi læse om en person, der var besat af en ånd, som råbte efter Paulus. Ånden råbte at Paulus var en Guds mand og at befolkningen skulle høre efter hvad Paulus havde at sige til dem. Jesus er den eneste der kan hjælpe os mod åndemagterne!

312 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-312.mp4

2 Mose 20,8  Husk sabbatsdagen og hold den hellig. v9  I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; v10  men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. v11  For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

313 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-313.mp4

her I denne illustrerede studie se vi meget nærmere på en ny falsk bibel der er ved at blive trykt I et meget stort oplag på alle forskellige sprog, vi se også på den ny pave og Bonnevie bibellejer, vi ser I det heletaget på mange forskellige utrolige tin, som feks titanuses bog og hvordan sex bruges I mange forskellige sitiuationer -

314

http://www.bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen1.pdf

Kampen mellem Kristus og Satan er uden tvivl også den bog der på den mest bibelske måde fortæller om de oprigtige, de åndelige kristnes kamp med Djævlen – Satan og hans utallige medhjælpere her på jorden. Trossamfund, politiske og økonomiske magter, magter, lande og organisationer der på mange forskellige måder har bekæmpet og stadig bekæmper de sande og retfærdige retningslinjer Herren har givet alle mennesker.

315 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-315.mp4

Der er to meget forskellige former for tungetale, den ene kommer fra Herren Den Almægtige, Himlen og jordens skaber, men den hørerer man meget sjældent om. den anden form for tungetale kommer fra Djævlen og hans onde ånder, denne form for tungetale praktiseres I mange kristne kirker, hvor man på denne måde ledes længere og længere bort fra de bibelske sandheder og fra Jesus Kristus!

316 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-316.mp4

Den tungetale der kommer fra Herren - Himlen, Jorden og menneskets skaber, er en tale der kan forståes af alle der hører den, det er en klar og tydelig tale, hvor Jesus Kristus, Guds søn ophøjes og prises. - Den falske form for tungetale, den der kommer fra djævlen og hans onde ånder er en uforståelig tale, der lyder meget uhyggelig, denne tale kan kun forståes - fortolkes af  djævlens udvalgte

317 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-317.mp4

Både den ægte, den fra Herren, Himlen og Jordens skaber og den falske, den fra djævlen og de onde ånder er meget tydeligt beskrevet I både det gamle og det nye testamente, dette er fordi der ikke skal være nogen som helst tvivl om, forskellen på de to former for tungetale

318 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-318.mp4

2 sam 21,1  I Davids regeringstid var der en hungersnød, som varede hele tre år. Da søgte David Herrens ansigt, og Herren svarede: »Der hviler blodskyld på Saul og hans hus, fordi han dræbte gibeonitterne.«

319 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-319.mp4

Kol 2,1 Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer og for dem i Laodikea og for alle andre, der ikke har truffet mig,  2 for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus,  3 i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult.

320 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-320.mp4

Verden er fyldt med forskellige former for spåkvinder og spåmænd, der med deres listige forførende tale bedrager og forfører millioner af godtroende personer. Aviser, ugeblade og internettet kæmper om at kunne give det bedste tilbud på din fremtid, de siger at de kan se det I kortene eller I deres krystalkugle, men Herren Den Almægtige er den eneste der kan se ind I fremtiden.

321 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-321.mp4

Bildberg gruppen er en vekslende gruppe af nogle af verdens mægtigste mænd og kvinder, det er regeringsledere, virksomheds ejere og andre meget indflydelsesrige personer. alle møderne er top hemmelige, hverken pressen eller andre end gruppens medlemmer har adgang - de ting der her bestemmes har meget store konsekvenser for hele jordens befolkning, økonomi, politik og mange, mange andre ting

322 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-322.mp4

hvad menes der med den sidste tid? der er mange forskellige opfattelser af hvornår den sidste tid begyndte eller begynder. der er også mange forskellige opfattelser af, hvad der vil ske I den sidste tid. det jeg vil gøre I dette studie er, at se på hvad Biblen siger om disse ting

323 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-323.mp4

den sidste tid er et meget stort emne derfor vil jeg I dette studie kun tale om to af de største og mest omfattende profetier I den sidste tid -den phsylogiske kamp ef 6,12- og -den verdensomspændene tørke, hvor det ikke regner-

324 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-324.mp4

Es 6,9 Så sagde han: "Gå hen og sig til dette folk: I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå. 10 Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem."  11 Jeg spurgte: "Hvor længe, Herre?" og han svarede: "Indtil byerne ligger øde uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet en ørken." 12 Herren vil fjerne menneskene, og landet bliver øde og forladt.

Forrige Side Næste side