Introduktions film Film nr: 101 - 110 Film nr: 111 - 120 Film nr: 121 - 130 Film nr: 131 - 140 Film nr: 141 - 160 Film nr: 161 - 170 Film nr: 171 - 180 Film nr: 181 - 190 Film nr: 191 - 200 Film nr: 201 - 210 Film nr: 211 - 220
Film nr: 221 - 230 Film: 231 - 240 Film nr: 241 - 250 Film menu 15 Film menu 16 Film menu 17 Film menu 18 Film menu 19 Film menu 20 Film menu 21 22 Film menu 23  

Nr. Link Tekst
325 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-325.mp4

2Joh 1,8  Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. v9  Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. v10  Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; v11  for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.

326 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-326.mp4

 Ef 6,12  Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.  Alle de forskellige former for onde åndemagter
de magter der kontrollerer de onde ånder
det ondes hovedkvarter   bon-1 af 8

327 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-327.mp4

Mark 13,21-23
Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er
og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild. Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud.
bon-2 af 8

328 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-328.mp4

Måske siger du ligesom mange millioner af andre, at du tror på Jesus, at Herren er din Gud og at han vil hjælpe dig, derfor er der ingen grund til bekymring. Biblen giver mange eksempler på sådanne, ingen af dem blev frelst, hverken Herren eller Jesus kendte dem.    bon-3 af 8

329

http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-329.mp4

det er temmelig vanskelig at finde ud af hvad jb-s lære helt precis går ud på men således som jeg ser det efter at have korsponderet med ham og flere af hans hjælpere I ca et halvt år så er han intereseret I at samle så mange unge der vil gå ind for jb-s sataniske lære      bon-4 af 8

330 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-330.mp4

Jeg har af Herren, som medarbejder ved Bibel-Skolen,  (Apg 2,17) gennem to forskellige personer der er meget tæt på den øverste ledelse i Det Ny Babylon, fået ikke blot disse oplysninger, men også flere andre oplysninger, som jeg ikke kan offentliggøre på nuværende tidspunkt, da det vil give mindst den ene af de to personer, som Herren har brugt, meget store problemer.    bon-5 af 8

331 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-331.mp4

Åb 22,18-19 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,  og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.   bon-6 af 8

332 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-322.mp4

Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang skrev om Det Ny Babylon og om en registrering - dyrets mærke, ved hjælp af mikrochip. Det vil derfor ikke forbavse mig, hvis et firma der har mikrochip, som speciale, inden for det sidste år har leveret et usædvanligt stort antal (mange millioner, måske endog milliarder) af små mikrochip med kanyler, klar til at blive brugt.
bon-7 af 8

333 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-333.mp4

Hele jorden fulgte dyret med undren!
Åb 13,4 og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: "Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?" Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.    bon-8 af 8

334 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-296.wmv Dette er en kort indledning til "Sandheden om Klimaet !"
Kun nogle få undersøger det de ser og hører om, derfor er der rigtig mange der tror på løgn og bedrag. Der er mange flere, som tror på løgn end på sandheden. Sandheden er som regel meget ilde hørt !
335 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-297.wmv Dette er kendsgerninger - Det er fakta !
Hvad nu, hvis disse ting er rigtige, hvordan vil du så reagere? Husk på, at det ikke er mine ord, det er ikke mine tanker eller opfattelse, men det er Herren Den Almægtige, Himlen og Jordens skaber der har sagt det, og det er ikke et spørgsmål om tro, nej det er kendsgerninger.
336 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-298.wmv

Apg 17,11
Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

337 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-299.wmv Dette er IKKE et spørgsmål om tro, men kendsgerninger og fakta!
Biblens profetier ER virkelig og pålidelige, det er IKKE kun gætterier, biblens profetier er virkelig pålidelige, Herren tager ikke fejl, både muslimer og kristne kan få stor glæde af at studere profetierne - specielt fordi de ikke kræver tro, men er fakta og kendsgerninger
338 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-300.wmv Tid, ændre sig ikke, men det gør klimaet !
Ure og kalendere er nødvend og der har været mange ændringer - romerne gjorde mange forsøg på at finde den rigtige metode og efter mange år fandt de en løsning, som holdt indtil astronomien kunne give de helt precise oplysninger
339 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-301.wmv

Dan 7,25-26 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

342 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-342.mp4

Rom 1, 18  For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. v19  Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. v20  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

343 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-343.mp4 den første lov om søndagshelligholdelse kom I 321 hvor kejser konstantin fik vedtaget en lov om at de der troede på Jesus og på Herren skulle have den samme helligdag som soltilbederene havde haft I tusinde år, men han var snedig nok til at sige, at de troende skulle helligholde solens dag - søndag - den første dag I til ære for Jesu opstandelse - dette blev stadfæstet på kirkemødet I laodikea nogle år senere
kardinal gibbon, historikeren neander, den katolske kirke, metodisterne, baptisterne, church of christ og flere andre støtter også denne lov

Forrige Side Næste side